Mest använda materialet

Att bygga med betong har blivit en revolution under det senaste århundradet. Det är en ny era vi lever i och det är inte för intet som man kallar det för en bygg revolution. Betong är ett av de bästa sätten att bygga med och man lyckas med mycket när man gör detta. Jag tycker om att inte bara ha det kul utan att också se till att man inte gör det på ett dåligt sätt. Det handlar om att bygga med kvalitet och inte bara kvantitet och summa.